El projecte

Aquest projecte consta de diverses fases.

La primera fase va ser la 1a Hackató i la que ara mateix està oberta a participació: 2a hackató.