2a Hackató APP Dades x Dones (oberta)

/ febrero 19, 2019

Dades X Dones és una iniciativa que té per objectiu co-crear una aplicació per mòbils per dinamitzar i promoure l’activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics a la ciutat de Barcelona. Aquest sector engloba professions ben diverses que comparteixen entre elles la dedicació de cuidar a altres persones: cuidadores de gent  gran, serveis a la infància, treballadores de la llar, responsables de petita botiga de barri, perruqueres, etc. Aquestes tasques, realitzades majoritàriament per dones, sovint són invisibilitzades i infravalorades.

Així doncs, Dades x Dones a través de la jornada participativa Decidim l’App DxD  ha recollit les necessitats existents del sector, tant de treballadores, usuàries i promotores econòmiques. Aquest procés s’ha realitzat en col·laboració amb les entitats de dones i col·lectius de Sant Genís, Sarrià i Les Corts:

A partir dels resultats d’aquesta jornada, convoquem a persones desenvolupadores i/o dissenyadores d’aplicacions, hackers,, expertes en promoció econòmica i del sector a participar en la Hackató de Dades x Dones, per tal de proposar solucions digitals que satisfacin aquestes necessitats.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta 2a hackató és desenvolupar un App operativa a partir d’alguns dels 3 prototips resultants d’aplicació mòbil  de la primera hackató que contribueixi a promoure l’activitat econòmica del sector dels serveis a les famílies i domèstics, i des de la proximitat als barris de Barcelona. Els prototips resultants van ser tres:

 1. Help Care: “Troba la teva feina ajustada a les teves necessitats i amb un sou digne”. Aquest prototip se centrarà en oferir informació sobre serveis públics i centres d’informació de la ciutat que poden ser útils per les treballadores, així com informació de les activitats programades. L’aplicació permetrà també publicar ofertes de feina i un chat intern per les treballadores.
 2. Cuida a qui cuida: bot per interactuar amb els usuaris de l’aplicació, tant treballadores com famílies. Aquest bot (robot que interacciona amb la usuària de l’app mitjançant preguntes i respostes) dóna informació sobre drets laborals, consells, estadístiques sobre els serveis, equipaments de la ciutat, etc. També es podran crear grups i xatejar entre usuàries. Farà servir dades de l’Aj. de Barcelona i la Generalitat. I generarà dades obertes sobre preu mig i desviació com sobre la freqüència de serveis que es demanen a cada barri.
 3. Treba-llar amb cura. “Connectant–nos per cobrir necessitats”. Aquesta proposta destaca per que comptarà amb un servei de gestoria laboral per facilitar el procés de contractacions, feina feixuga tant per les treballadores com per les famílies que contracten. A banda de poder consultar i publicar ofertes, l’app tindrà una secció amb ofertes formatives, una altra amb números d’emergències, un chat intern per consultes i un mapa de serveis. També incorporarà un calendari personal on apareixeran les feines acceptades per les usuàries.

Pots consultar-les a la crónica de la I Hackató

Els tres prototips poden tornar a redefinir-se durant la segona hackató:  es poden fusionar, combinar-se o fins i tot dividir-se en subprototips sempre basats en els tres finalistes i mantenint les necessitats de les dones com son:

 • Millorar la gestió del temps, fomentar les xarxes i col·laboració entre treballadores.
 • Generar més  demanda de serveis, facilitar la localització de necessitats no previstes.
 • Visibilitzar les professionals dels serveis a les famílies i domèstics.

Al final de la “sessió hackato 2”  dia 16 de març s’haurà de facilitar a l’organització la següent informació:

 • Títol
 • Descripció
 • Equip: membres i rols de l’equip participant
 • Objectiu principal que vol assolir l’aplicació
 • Públic objectiu


Els diferents grups tindran un marge de 4 dies – fins 20 de març – al dia  per fer arribar la seva proposta de projecte via online al jurat que decidirà en 48h quina APP es la guanyadora. La proposta consistirà en un document que contingui els següents apartats:

 • Títol definitiu
 • Descripció
 • Equip: membres i rols de l’equip participant
 • Pressupost desglossat:  costos de desenvolupament.
 • Planificació del desenvolupament
 • Objectiu principal que vol assolir l’aplicació
 • Públic al que va adreçada l’aplicació
 • Anàlisi funcional de l’aplicació: mòduls i les seves funcionalitats bàsiques
 • Anàlisi tècnic de l’aplicació: arquitectura, entorn per al que es desenvolupa (App for Android, App for IOS, Bot, WebApp, etc.,), framework utilitzat, ús de dades obertes (si és el cas, quines i com es consumeixen), altres tecnologies d’interès.
 • Disseny o prototip: aquí podeu optar en mostrar imatges de com serien algunes de les principals pantalles de l’APP o bé prototipar alguna part. Es valorarà si podeu aportar alguna part prototipada.
 • Pla d’explotació: procediments i recursos necessaris per a la posta en producció de l’aplicació.

Calendari i registre

 • 16 Març: Sessió de contrast (2ª Hackató)
 • 20 març: Entrega de projectes via online
 • 22 de març: resolució del jurat
 • 1 d’abril 1 finals de juny: desenvolupament de la APP
 • Juliol: Presentació pública de la APP en funcionament

Totes les persones han de formalitzar-se el seu registra 48h abans de l’esdeveniment: el període d’inscripció és del 18 de febrer al 14 de març o fins a complir aforament en el següent formulari.

Qui pot participar?

-Les persones participants de la 1a volta són automàticament convocades a la segona hackató.

-Nous i noves participants.
La convocatòria és oberta. Els i les nous i noves participants que desitgin sumar-se al projecte hauran de reunir les següents condicions:

 • Residir a Barcelona i rodalies o tenir 100% disponibilitat per assistir a totes les dates de convocatoria especificades al calendari
 • Tenir habilitats en
  • Programació d’apps.
  • Disseny.
  • Innovació i TIC.
  • I expertesa en serveis a les famílies i domèstic.
 • El preu de la inscripció és gratuit.

Criteris d’avaluació

Requisits funcionals
Si voleu que la vostra aplicació s’adeqüi al màxim a les necessitats expressades en Decidim l’App de DxD, llegiu el document amb les necessitats i previsions de l’app.

Requisits prioritaris de l’app per promoure les activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics.

 • Ajudar a millorar la gestió del temps de la treballadora i la usuària.
 • Visibilitzar i valorar  les professions i les professionals dels serveis a les famílies i domèstics.
 • Fomentar les xarxes de contactes i col·laboració entre treballadores de serveis a les famílies i domèstics.
 • Generar feina. ajudar a que les proveïdores de serveis (treballadores o promotores de petites empreses) puguin tenir més serveis, facturació, etcètera.
 • Contribueixi a la ràpida localització de treballadores (una de les qüestions més critiques són les necessitats no previstes i no quotidianes de cura de criatures o persones grans).
 • Més facilitat l’accés la informació i oportunitats reals de les treballadores.
 • Contribuir a trobar fórmules per gestionar contractes de poques hores de manera legal. Per exemple, assegurant la persona sumant-li hores de diverses feines.
 • L’app ha de ser curosa amb el respecte a la protecció de les dades de les usuàries de l’app.
 • L’app ha de tenir present que la majoria de usuàries no són digitals avançades i/o tenen poca formació per interactuar amb l’App. És clau una usabilitat i funcionalitat amable i intuïtiva per aquestes persones. Hi ha persones sense eines personals o formació per interactuar bé amb l’App.
 • Facilitar la fiabilitat de la informació per a generar confiança entre usuàries.
 • Ha d’estar desenvolupada per iOS i Android.

Requisits no funcionals
Si voleu que la vostra aplicació s’adeqüi al màx

 • Ha de promoure l’activitat econòmica del sector del serveis a les famílies i domèstics als barris de Barcelona.
 • Perspectiva de drets de les persones treballadores. No ha de contribuir o fomentar a la seva explotació i precarització (imprescindible).
 • Adequació a les necessitats de proveïdores i receptores d’aquests serveis.
 • Creativitat i innovació en la incorporació de dades obertes que ajudin a cobrir les necessitats de proveïdores i receptores dels serveis a les famílies i domèstics.
 • Perspectiva de gènere. Fomentar la igualtat de les dones i tenir present la situació i les necessitats de les dones.
 • Impacte i escalabilitat: Aquest punt fa referència a l’abast i la viabilitat del prototip.

Jurat

Estarà format per persones de diferents perfils:

 • Persones del sector de serveis a les famílies i domèstics (treballadores, usuàries i promotores),
 • Entitats col·laboradores del projecte expertes en igualtat.
 • Persones tècniques de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Persones expertes en desenvolupament de Apps.
 • Persones del sector TIC.
 • Persones implicades en la promoció i suport a startups.

Properament anunciarem els diferents membres del jurat.


Horari i lloc de l’esdeveniment

Dissabte 16 de març. Matí (9h a 14h)
Centre Cívic Casa Groga
Comptarem amb un espai de 150 m2. Connexió a Internet de fibra òptica a través de Barcelona WiFi Plus.

Per arribar: <M> Vall d’Hebron L3 i L5. Bus H4, V15.
Avinguda Jordà, 27
Sant Genís dels Agudells, Districte Horta-Guinardó, 08035 Barcelona


Sobre l’esdeveniment

Els i les participants hauran de portar el seu propi ordinador portàtil, carregadors, discs durs i altres perifèrics que considerin oportuns.

Compartir esta entrada